Vaccination

Mæslinger:

Personer født mellem 1975 og 1986, som ikke tidligere er blevet vaccineret, og som ikke har haft mæslinger, bør tilbydes vaccination, da de er dårligere beskyttet mod sygdommen end de andre fødselsårgange. Der skal kun gives en enkelt MFR-vaccination.

Personer født før 1974 kan for praktiske formål antages at være immune, da undersøgelser har vist, at 95 % af alle danskere født før 1974 har haft mæslinger. Personer født før 1974 behøver derfor ikke vaccination, men kan dog godt blive gratis vaccineret, hvis lægen vurderer, at der er indikation for vaccination.

Opsummering af Sundhedsstyrelsens retningslinjer for vaccination mod mæslinger

Hvis lægen vurderer, at der er indikation for, at en person skal tilbydes vaccination mod mæslinger, skal denne i alle tilfælde gives gratis

Alle børn og unge bør tilbydes vaccination som en del af børnevaccinationsprogrammet

Personer født mellem 1975 og 1986 bør tilbydes vaccination, hvis de ikke tidligere har haft mæslinger eller ikke tidligere er blevet vaccineret

Personer født før 1974, som er født og opvokset i Danmark, antages at have haft mæslinger, og skal derfor som udgangspunkt ikke vaccineres

Hvis personer født før 1974 ønsker vaccination mod mæslinger, er det lægen som vurderer, om der er forhold som taler for vaccination

Der skal ikke tilbydes testning for at afklare immunstatus forud for vaccination

Udlandsrejse øger risikoen for at få mæslinger og alle personer, som skal rejse, og hvor der er tvivl om immunitet, bør tilbydes vaccination

Ved spørgsmål om udbruddet skal henvendelse ske til Statens Serum Institut, ved spørgsmål om anmeldelse af patienter eller håndtering af kontakter skal henvendelse ske til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Gratis influenzavaccination. Alle over 65 år samt personer med kroniske lidelser (hjerte/lungelidelser), gravide, immunsvækkede m.fl. tilbydes gratis influenzavaccination.  Vaccination foregår hos vores personale eller hos lægen, hvis man allerede har en aftale af andre årsager.NB! Sundhedsstyrelsen anbefaler influenzavaccination til alle gravide i den sidste del af graviditeten (2. og 3. trimester) fra 1. oktober.Dog for så vidt angår gravide i 2. og 3. trimester og personer med immundefekter og deres husstandskontakter frem til 28. februar 2015.Pris for Influenzavaccine hos personer der ikke er omfattet af ovenstående: 200,- kr.

Rejsevaccinationer er ikke dækket af sygesikringen.

Vi har i klinikken valgt, kun at tilbyde rejsevaccationer til de mest gængse rejsedestinationer. Dvs. at vi fremadrettet kun rådgiver og vaccinerer imod hepatitis A/B og stivkrampe.

Du kan på følgende link søge information om hvad lige netop din/jeres rejse kræver af vaccinationer

https://www.sikkerrejse.dk/

https://www.vaccination.dk/

Hvis rejsen kræver mere end vi tilbyder, henviser vi til et af landets mange private vaccinationsbureauer. Det må du søge på internettet.