Diabetes

Om sygdommen

Type 2 diabetes, er en livslang sygdom. Ubehandlet mindskes livslængden med ca. 10 år. Dog kan det kan undgås, hvis sygdommen opdages og behandles. De første 10 år er det særligt vigtigt, med fin kontrol og nær normalt blodsukker. Behandlingen består dels af livsstilsændringer – motion og kostændringer – og dels af medicin. Disse tiltag forebygger de senkomplikationer,  der ellers kan tilstøde.

Hos patienter med type 2 diabetes, aftager kroppens evne efterhånden til at holde blodsukkeret på plads. Det er derfor nødvendigt at gå til regelmæssig kontrol. I starten vil det være 4 gange årligt. På den måde kan vi straks ændre i behandlingen, hvis der opstår behov for det. Disse kontroller varetages af sygeplejersken.

Én gang årligt, undersøges desuden for, om der er kommet senkomplikationer, som skal forebygges og behandles.

Opsporing af personer med type 2 diabetes

Hvem bør tilbydes undersøgelse for diabetes?

 • Personer med oplagte kliniske symptomer på diabetes
 • Øget tørst,
 • Hyppige store vandladninger
 • Utilsigtet vægttab
 • Tilbagevendende infektioner inkl. genital svampe infektion.

Debut

Når diagnosen er stillet, er der rigtig mange ting der skal læres og forstås omkring sygdommen og dens behandling. Derfor bruger vi i klinikken den fornødne tid på, at få snakket om de livstilsændringer der skal til, medicinering osv.

3-6 måneders kontrol

Disse kontroller skal følge op på om din diabetes behandles rigtigt i forhold til den udvikling der sker over tid. Ved kontrollerne tages der også blodprøver.
Til kontrollen vil der bl.a. være fokus på:

 • Blodprøver, HbA1c, som er et mål for dit gennemsnitlige blodsukker de sidste 6-8 uger. Skal ideelt være mindre end 53 og kolesteroltallet. Ideelt skal LDL (det lede kolesterol) være mindre end 2,5 når man har diabetes.
 • Blodtryk som består af et øverste og nederste blodtryk, skal gerne ideelt være mindre end 135/80. Du må meget gerne tage dine egne målinger med og gerne på et skema (se under fanebladet skemaer)
 • Vægt, som gerne må falde eller ikke stige. Det er meget svært at tabe sig eller bare holde vægten, når man har diabetes og det normale er at man stiger i vægt. Men vi skal sammen holde øje med det.

Nogle dage efter konsultation vil blodprøvesvarende foreligge. disse sendes efter aftale enten pr mail/brev eller også gives der svar telefonisk.
Her bedømmes regulering og der ændres evt. i behandlingen, i forhold til hvordan tallene udvikler sig.
Husk at få tider med til den næste kontrol.

Husk at få tider med til den næste kontrol.

Årskontrol

Årskontrol er den store kontrol, hvor der både undersøges ift. regulering og ser efter om der er tegn på udvikling af senkomplikationer eller om der er kommet senkomplikationer.

Kontrollen består af to kontroller. Første kontrol består af blodprøvetagning, udlevering af uringlas (til måling af protein som er et mål for om nyrerne er ved at tage skade af sygdommen) samt hjertediagram.

Ugen efter skal du komme til en konsultation ved en læge, som vurderer regulering og der undersøges yderligere for tegn på senkomplikationer. Disse er:

 • Dine fødder:  sko og strømper af og vi ser efter hård hud, fejlstillinger, puls og følesans,
 • Om der er tegn på dårligt blodomløb eller blodpropper
 • Dine rygevaner
 • Dine egne målinger
 • Dine øjenlægekontroller

Når alle oplysningerne er opsamlet, snakker vi om den fremtidige regulering, og tager stilling til om der skal henvises til optimering af behandlingen.

Du kan henvises til

 • Øjenlæge
 • Diabetesskole i Sundhedscentret
 • Fodterapeut
 • Rygeafvænning