Afhængighedsskabende medicin

Afhængighedsskabende medicin

> Klinikken følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer omkring afhængighedsskabende medicin som sovemedicin, beroligende medicin og morfin.
> Det betyder at det som hovedregel ikke vil være muligt at få sovemedicin, beroligende medicin og morfin i længere perioder.
> Familielægerne udskriver kun undtagelsesvis afhængighedsskabende medicin.

> Grundet retningslinjer fra Styrelsen for Patientsikkerhed er der fremadrettet krav om fremmøde ved ordination af afhængighedsskabende medicin som Tramadol, Morfin, sovemedicin og Benzodiazepin i Praksis.
> Som udgangspunkt skal denne type medicin ikke anvendes som fast behandling grundet trafikfarlighed, tilvænning og bivirkninger, bl.a. risiko for fald. Medicinen kan også udløse angst og andre alvorlige psykiske symptomer. Det tilsigtes derfor at minimere brugen af denne type medicin og nøje overveje alternative muligheder.
> Du anmodes derfor om at bestille tid til samtale om mulige alternativer og ordination af medicin. Og tid ved en læge eller sygeplejerske i lægehuset til fornyelse af recept hver 3. måned fremadrettet.

“For yderligere information om vanedannende medicin:”

https://www.sst.dk/da/viden/laegemidler/afhaengighedsskabende-laegemidler/folder-om-vanedannende-medicin