Patientvejledning

Her informerer vi kort om nogle hyppige sygdomme og tilstande, og om hvordan vi behandler dem i vores praksis.
Der kan sagtens forekomme individuelle tilpasninger.

Generelt
Vi beskriver her hvordan vi normalt forebygger, diagnosticerer og behandler en lang række tilstande og sygdomme. Der vil være individuelle afvigelser som er afledt af specielle forhold hos den enkelte patient, men beskrivelserne dækker de mest almindelige forløb. Vi beskriver også hvordan du bedst bruger klinikken i forbindelse med de forskellige tilstande du har.