Mød os

Michael Kaltoft og Jens Birk Rosbach er praktiserende læger i kompagniskab per 1.sept.2010.

Vi har indgået samarbejdspraksis med 2 andre klinikker med nu i alt 7 faste læger på Ny Vestergade 1, 1. sal, 6000 Kolding.

Vi har på nuværende tidspunkt 3 ansatte, som varetager mange funktioner.

Sygeplejersken foretager selvstændige konsultationer f.eks. vaccinationer, sårbehandling, halspodninger, blodprøver, urinundersøgelser, rygestopsamtaler, lungefunktionsundersøgelser, EKG (Elektro-Kardiologisk Undersøgelse) og Diabetes, Blodtryks og Astma/KOL-kontroller m.m. .

Sekretæren foretager selvstændige konsultationer i form af CRP (infektionstal), halspodninger, måling af Blodsukker og Blodprocent, urin-(og afførings-) undersøgelser, EKG, visse vaccinationer samt diverse øvrige blodprøver.

Der er en høj grad af service og faglighed (udvikles løbende) blandt vore medarbejdere.

I klinikken har vi  af og til uddannelseslæger:  Turnuslæger, som afslutter deres turnus i praksis efter sygehusdelen. Introduktionslæger som har afsluttet deres turnus og er på vej ind i speciallæge-uddannelse. Amanuensis-læger, som er i gang med deres speciallæge-uddannelse.