Mød os

Michael Kaltoft, Jens Birk Rosbach og Tine Falkenberg Elvander er praktiserende læger i kompagniskab.

Vi har indgået samarbejdspraksis med 2 andre klinikker med nu i alt 9 faste læger på Ny Vestergade 1, 1. sal, 6000 Kolding.

Vi har på nuværende tidspunkt 3 ansatte, som varetager mange funktioner.

I klinikken har vi  af og til uddannelseslæger:  Turnuslæger, som afslutter deres turnus i praksis efter sygehusdelen. Introduktionslæger som har afsluttet deres turnus og er på vej ind i speciallæge-uddannelse. Amanuensis-læger, som er i gang med deres speciallæge-uddannelse.